Toyota Ninh Kiều  »  Tin Tức  »  Chính sách và quy định chung

Chính sách và quy định chung

Chính sách và quy định chung Toyota Ninh Kiều

Chia Sẻ: 

Trang www.toyota-ninhkieu.com.vn do Công ty TNHH Toyota Ninh Kiều thiết lập và vận hành. Thành viên trên website là các khách hàng, người sử dụng website, nhân viên công ty, các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp.

Quy định chung

Tên miền: Trang thương mại điện tử đăng tải thông tin sản phẩm được vận hành thông qua tên miền www.toyota-ninhkieu.com.vn do Công ty TNHH Toyota Ninh Kiều toàn quyền xử lý và sử dụng.

Định nghĩa chung:

  • Bên bán: Công ty TNHH Toyota Ninh Kiều (TNK)
  • Khách hàng: là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm được đăng tải trên www.toyota-ninhkieu.com.vn
  • Thành viên: Bao gồm bên bán, khách hàng, đại lý, nhân viên và cả khách truy cập website.

 

 
Các Tin Khác:

Hotline Dịch Vụ 1900.636.046

Hotline Bán Hàng 0919.13.13.14

Ngày làm việc Thứ 2 - Chủ Nhật
(Trừ ngày lễ)

Giờ Làm Việc Sáng: 7h30 - 11h30
Chiều: 13h00 - 17h00